[Rozmiar: 20856 bajtów]

SZKOLENIA P.POŻ I PIERWSZEJ POMOCY (Nowelizacja Kodeksu Pracy) [Rozmiar: 827900 bajtów]

Podstawa prawna ................
Zgodnie z nowelizacja kontrowersyjnych przepisów dotyczacych zatrudniania w firmach osób odpowiedzialnych za wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (np. tzw. inspektorów p.poż) oraz udzielania pierwszej pomocy informujemy, iż wymóg ten zostanie zniesiony. Pozostaje jednak zapis, iż każdy pracodawca będzie zobowiazany wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych (wg. zmian) za wykonywanie czynnosci w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy. Zasadnicza korzysć z nowelizacji to fakt, iż osoby te nie będa musiały spełniać wymogów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, czyli nie będa musiały posiadać np. uprawnień inspektorów p.poż.

Oferta szkolenia ................
Chcielibysmy przedstawić Państwu propozycję szkolenia osób, które spełnia wymogi znowelizowanej ustawy Kodeks Pracy, a więc będa posiadały kompleksowe przeszkolenie w zakresie:
- zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
- udzielania pierwszej pomocy
[Rozmiar: 40713 bajtów] Czas trwania: 2 dni
Koszt szkolenia: 350 zł / osoby (brutto)

Każda osoba otrzymuje dwa Certyfikaty o ukończenia szkolenia w dziedzinie:
1. zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
2. udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia prowadzone sa przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych (analiza zdarzeń, prezentacje multimedialne) oraz w formie zajęć praktycznych:
- aktywne gaszenie pożaru (użycie gasnic)
- ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy (fantom, apteczka itp.)
Szkolenie prowadza doswiadczeni trenerzy i instruktorzy posiadajacy kwalifikacje pedagogiczne oraz specjalizujacy się w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Najbliższe terminy szkoleń ................
17-18.02.2009 - Tychy ..............Hotel AROS ul. Oswiecimska 51 (godz. 9.00)
24-25.02.2009 - Warszawa .......Hotel GORDON al. Krakowska 157a (godz. 9.00)
03-04.03.2009 - Wrocław ..........Hotel PODRÓZNIK ul. Sucha 1 (godz. 9.00)
11-12.03.2009 - Poznań ..........Hotel SYSTEM ul. Lechicka 101 (godz. 9.00)
19-20.03.2009 - Gdańsk ..........Hotel DAL ul. CZarny Dwór 4 (godz. 9.00)

ZGŁOSZENIA i INFORMACJE

telefonicznie pod numerem: 502-371-395 Michał Kokoszka
faksem na numer: (032) 729-86-29
e-mail: michal.kokoszka@renomex.pl